Termíny skúšok (Stredný stupeň)

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

25.10.2023 Vkl Dištančná metóda 18:00 8 Verejný Stredný stupeň
25.10.2023 KT Dištančná metóda 18:00 8 Verejný Stredný stupeň
25.10.2023 DDS Dištančná metóda 18:00 8 Verejný Stredný stupeň
25.10.2023 SDS Dištančná metóda 18:00 8 Verejný Stredný stupeň
27.10.2023 PaZ Dištančná metóda 09:00 8 Verejný Stredný stupeň
27.10.2023 Uv Dištančná metóda 09:00 8 Verejný Stredný stupeň
27.10.2023 Vkl Dištančná metóda 09:00 8 Verejný Stredný stupeň
27.10.2023 KT Dištančná metóda 09:00 8 Verejný Stredný stupeň
27.10.2023 DDS Dištančná metóda 09:00 8 Verejný Stredný stupeň
27.10.2023 SDS Dištančná metóda 09:00 8 Verejný Stredný stupeň
27.10.2023 PaZ Dištančná metóda 10:00 8 Verejný Stredný stupeň
27.10.2023 Uv Dištančná metóda 10:00 8 Verejný Stredný stupeň
27.10.2023 Vkl Dištančná metóda 10:00 8 Verejný Stredný stupeň
27.10.2023 KT Dištančná metóda 10:00 8 Verejný Stredný stupeň
27.10.2023 DDS Dištančná metóda 10:00 8 Verejný Stredný stupeň
27.10.2023 SDS Dištančná metóda 10:00 8 Verejný Stredný stupeň
27.10.2023 PaZ Dištančná metóda 11:00 8 Verejný Stredný stupeň
27.10.2023 Uv Dištančná metóda 11:00 8 Verejný Stredný stupeň
27.10.2023 Vkl Dištančná metóda 11:00 8 Verejný Stredný stupeň
27.10.2023 KT Dištančná metóda 11:00 8 Verejný Stredný stupeň
27.10.2023 DDS Dištančná metóda 11:00 8 Verejný Stredný stupeň
27.10.2023 SDS Dištančná metóda 11:00 8 Verejný Stredný stupeň
27.10.2023 PaZ Žilina 09:00 22 Verejný Stredný stupeň
27.10.2023 Uv Žilina 09:30 24 Verejný Stredný stupeň
27.10.2023 Vkl Žilina 10:00 25 Verejný Stredný stupeň