Termíny skúšok (Stredný stupeň)

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

22.05.2024 Vkl Bratislava 11:00 15 Verejný Stredný stupeň
22.05.2024 KT Bratislava 11:30 15 Verejný Stredný stupeň
22.05.2024 DDS Bratislava 12:00 15 Verejný Stredný stupeň
22.05.2024 SDS Bratislava 12:30 15 Verejný Stredný stupeň
22.05.2024 PaZ Dištančná metóda 17:00 8 Verejný Stredný stupeň
22.05.2024 Uv Dištančná metóda 17:00 8 Verejný Stredný stupeň
22.05.2024 Vkl Dištančná metóda 17:00 8 Verejný Stredný stupeň
22.05.2024 KT Dištančná metóda 17:00 8 Verejný Stredný stupeň
22.05.2024 DDS Dištančná metóda 17:00 8 Verejný Stredný stupeň
22.05.2024 SDS Dištančná metóda 17:00 8 Verejný Stredný stupeň
22.05.2024 PaZ Dištančná metóda 18:00 8 Verejný Stredný stupeň
22.05.2024 Uv Dištančná metóda 18:00 8 Verejný Stredný stupeň
22.05.2024 Vkl Dištančná metóda 18:00 8 Verejný Stredný stupeň
22.05.2024 KT Dištančná metóda 18:00 8 Verejný Stredný stupeň
22.05.2024 DDS Dištančná metóda 18:00 8 Verejný Stredný stupeň
22.05.2024 SDS Dištančná metóda 18:00 8 Verejný Stredný stupeň
24.05.2024 PaZ Dištančná metóda 09:00 8 Verejný Stredný stupeň
24.05.2024 Uv Dištančná metóda 09:00 8 Verejný Stredný stupeň
24.05.2024 Vkl Dištančná metóda 09:00 8 Verejný Stredný stupeň
24.05.2024 KT Dištančná metóda 09:00 8 Verejný Stredný stupeň
24.05.2024 DDS Dištančná metóda 09:00 8 Verejný Stredný stupeň
24.05.2024 SDS Dištančná metóda 09:00 8 Verejný Stredný stupeň
24.05.2024 PaZ Dištančná metóda 10:00 8 Verejný Stredný stupeň
24.05.2024 Uv Dištančná metóda 10:00 8 Verejný Stredný stupeň
24.05.2024 Vkl Dištančná metóda 10:00 8 Verejný Stredný stupeň