Termíny skúšok (Stredný stupeň)

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

15.03.2024 PaZ Dištančná metóda 09:00 8 Verejný Stredný stupeň
15.03.2024 Uv Dištančná metóda 09:00 8 Verejný Stredný stupeň
15.03.2024 Vkl Dištančná metóda 09:00 8 Verejný Stredný stupeň
15.03.2024 KT Dištančná metóda 09:00 8 Verejný Stredný stupeň
15.03.2024 DDS Dištančná metóda 09:00 8 Verejný Stredný stupeň
15.03.2024 SDS Dištančná metóda 09:00 8 Verejný Stredný stupeň
15.03.2024 PaZ Dištančná metóda 10:00 8 Verejný Stredný stupeň
15.03.2024 Uv Dištančná metóda 10:00 8 Verejný Stredný stupeň
15.03.2024 Vkl Dištančná metóda 10:00 8 Verejný Stredný stupeň
15.03.2024 KT Dištančná metóda 10:00 8 Verejný Stredný stupeň
15.03.2024 DDS Dištančná metóda 10:00 8 Verejný Stredný stupeň
15.03.2024 SDS Dištančná metóda 10:00 8 Verejný Stredný stupeň
15.03.2024 PaZ Dištančná metóda 11:00 8 Verejný Stredný stupeň
15.03.2024 Uv Dištančná metóda 11:00 8 Verejný Stredný stupeň
15.03.2024 Vkl Dištančná metóda 11:00 8 Verejný Stredný stupeň
15.03.2024 KT Dištančná metóda 11:00 8 Verejný Stredný stupeň
15.03.2024 DDS Dištančná metóda 11:00 8 Verejný Stredný stupeň
15.03.2024 SDS Dištančná metóda 11:00 8 Verejný Stredný stupeň
16.03.2024 PaZ Košice 09:00 23 Verejný Stredný stupeň
16.03.2024 Uv Košice 09:30 25 Verejný Stredný stupeň
16.03.2024 Vkl Košice 10:00 24 Verejný Stredný stupeň
16.03.2024 KT Košice 10:30 23 Verejný Stredný stupeň
16.03.2024 SDS Košice 11:00 24 Verejný Stredný stupeň
16.03.2024 DDS Košice 11:30 24 Verejný Stredný stupeň
18.03.2024 PaZ Dištančná metóda 17:00 3 Verejný Stredný stupeň