Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

17.02.2023 PaZ Dištančná metóda 13:00 8 Verejný
17.02.2023 Uv Dištančná metóda 13:00 7 Verejný
17.02.2023 Vkl Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
17.02.2023 KT Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
17.02.2023 SDS Dištančná metóda 13:00 9 Verejný
17.02.2023 DDS Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
22.02.2023 PaZ Bratislava 10:00 6 Verejný
22.02.2023 Uv Bratislava 10:30 8 Verejný
22.02.2023 Vkl Bratislava 11:00 8 Verejný
22.02.2023 KT Bratislava 11:30 9 Verejný