Termíny skúšok (Stredný stupeň)

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

24.06.2024 PaZ Dištančná metóda 17:00 0 Verejný Stredný stupeň
24.06.2024 Uv Dištančná metóda 17:00 0 Verejný Stredný stupeň
24.06.2024 Vkl Dištančná metóda 17:00 0 Verejný Stredný stupeň
24.06.2024 KT Dištančná metóda 17:00 0 Verejný Stredný stupeň
24.06.2024 DDS Dištančná metóda 17:00 0 Verejný Stredný stupeň
24.06.2024 SDS Dištančná metóda 17:00 0 Verejný Stredný stupeň
24.06.2024 PaZ Dištančná metóda 18:00 0 Verejný Stredný stupeň
24.06.2024 Uv Dištančná metóda 18:00 0 Verejný Stredný stupeň
24.06.2024 Vkl Dištančná metóda 18:00 0 Verejný Stredný stupeň
24.06.2024 KT Dištančná metóda 18:00 0 Verejný Stredný stupeň
24.06.2024 DDS Dištančná metóda 18:00 0 Verejný Stredný stupeň
24.06.2024 SDS Dištančná metóda 18:00 0 Verejný Stredný stupeň
25.06.2024 PaZ Dištančná metóda 17:00 0 Verejný Stredný stupeň
25.06.2024 Uv Dištančná metóda 17:00 0 Verejný Stredný stupeň
25.06.2024 Vkl Dištančná metóda 17:00 0 Verejný Stredný stupeň
25.06.2024 KT Dištančná metóda 17:00 0 Verejný Stredný stupeň
25.06.2024 DDS Dištančná metóda 17:00 0 Verejný Stredný stupeň
25.06.2024 SDS Dištančná metóda 17:00 0 Verejný Stredný stupeň
25.06.2024 PaZ Dištančná metóda 18:00 0 Verejný Stredný stupeň
25.06.2024 Uv Dištančná metóda 18:00 0 Verejný Stredný stupeň
25.06.2024 Vkl Dištančná metóda 18:00 0 Verejný Stredný stupeň
25.06.2024 KT Dištančná metóda 18:00 0 Verejný Stredný stupeň
25.06.2024 DDS Dištančná metóda 18:00 0 Verejný Stredný stupeň
25.06.2024 SDS Dištančná metóda 18:00 0 Verejný Stredný stupeň
26.06.2024 PaZ Bratislava 10:00 4 Verejný Stredný stupeň