Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

10.06.2023 PaZ Košice 09:00 20 Verejný
10.06.2023 Uv Košice 09:30 23 Verejný
10.06.2023 Vkl Košice 10:00 25 Verejný
10.06.2023 KT Košice 10:30 25 Verejný
10.06.2023 SDS Košice 11:00 25 Verejný
10.06.2023 DDS Košice 11:30 25 Verejný
14.06.2023 PaZ Bratislava 10:00 7 Verejný
14.06.2023 Uv Bratislava 10:30 13 Verejný
14.06.2023 Vkl Bratislava 11:00 15 Verejný
14.06.2023 KT Bratislava 11:30 14 Verejný
14.06.2023 DDS Bratislava 12:00 13 Verejný
14.06.2023 SDS Bratislava 12:30 13 Verejný
14.06.2023 PaZ Dištančná metóda 17:00 1 Verejný
14.06.2023 Uv Dištančná metóda 17:00 1 Verejný
14.06.2023 Vkl Dištančná metóda 17:00 1 Verejný
14.06.2023 KT Dištančná metóda 17:00 1 Verejný
14.06.2023 DDS Dištančná metóda 17:00 1 Verejný
14.06.2023 SDS Dištančná metóda 17:00 1 Verejný
14.06.2023 PaZ Dištančná metóda 18:00 0 Verejný
14.06.2023 Uv Dištančná metóda 18:00 0 Verejný
14.06.2023 Vkl Dištančná metóda 18:00 0 Verejný
14.06.2023 KT Dištančná metóda 18:00 0 Verejný
14.06.2023 DDS Dištančná metóda 18:00 0 Verejný
14.06.2023 SDS Dištančná metóda 18:00 0 Verejný
16.06.2023 PaZ Dištančná metóda 09:00 0 Verejný