Termíny skúšok (Stredný stupeň)

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

20.07.2024 PaZ Košice 09:00 22 Verejný Stredný stupeň
20.07.2024 Uv Košice 09:30 24 Verejný Stredný stupeň
20.07.2024 Vkl Košice 10:00 25 Verejný Stredný stupeň
20.07.2024 KT Košice 10:30 24 Verejný Stredný stupeň
20.07.2024 SDS Košice 11:00 25 Verejný Stredný stupeň
20.07.2024 DDS Košice 11:30 25 Verejný Stredný stupeň
23.07.2024 PaZ Dištančná metóda 17:00 0 Verejný Stredný stupeň
23.07.2024 Uv Dištančná metóda 17:00 0 Verejný Stredný stupeň
23.07.2024 Vkl Dištančná metóda 17:00 0 Verejný Stredný stupeň
23.07.2024 KT Dištančná metóda 17:00 0 Verejný Stredný stupeň
23.07.2024 DDS Dištančná metóda 17:00 0 Verejný Stredný stupeň
23.07.2024 SDS Dištančná metóda 17:00 0 Verejný Stredný stupeň
23.07.2024 PaZ Dištančná metóda 18:00 0 Verejný Stredný stupeň
23.07.2024 Uv Dištančná metóda 18:00 0 Verejný Stredný stupeň
23.07.2024 Vkl Dištančná metóda 18:00 0 Verejný Stredný stupeň
23.07.2024 KT Dištančná metóda 18:00 0 Verejný Stredný stupeň
23.07.2024 DDS Dištančná metóda 18:00 0 Verejný Stredný stupeň
23.07.2024 SDS Dištančná metóda 18:00 0 Verejný Stredný stupeň
24.07.2024 PaZ Bratislava 10:00 9 Verejný Stredný stupeň
24.07.2024 Uv Bratislava 10:30 10 Verejný Stredný stupeň
24.07.2024 Vkl Bratislava 11:00 14 Verejný Stredný stupeň
24.07.2024 KT Bratislava 11:30 13 Verejný Stredný stupeň
24.07.2024 DDS Bratislava 12:00 12 Verejný Stredný stupeň
24.07.2024 SDS Bratislava 12:30 13 Verejný Stredný stupeň
24.07.2024 PaZ Dištančná metóda 17:00 1 Verejný Stredný stupeň