Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

27.10.2021 PaZ Bratislava 10:00 7 Verejný
27.10.2021 Uv Bratislava 10:30 8 Verejný
27.10.2021 Vkl Bratislava 11:00 6 Verejný
27.10.2021 KT Bratislava 11:30 9 Verejný
27.10.2021 DDS Bratislava 12:00 3 Verejný
27.10.2021 SDS Bratislava 12:30 5 Verejný
27.10.2021 PaZ Dištančná metóda 13:00 4 Verejný
27.10.2021 Uv Dištančná metóda 13:00 4 Verejný
27.10.2021 Vkl Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
27.10.2021 KT Dištančná metóda 13:00 6 Verejný