Termíny skúšok (Stredný stupeň)

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

01.12.2023 PaZ Dištančná metóda 09:00 1 Verejný Stredný stupeň
01.12.2023 Uv Dištančná metóda 09:00 1 Verejný Stredný stupeň
01.12.2023 Vkl Dištančná metóda 09:00 1 Verejný Stredný stupeň
01.12.2023 KT Dištančná metóda 09:00 1 Verejný Stredný stupeň
01.12.2023 DDS Dištančná metóda 09:00 1 Verejný Stredný stupeň
01.12.2023 SDS Dištančná metóda 09:00 1 Verejný Stredný stupeň
01.12.2023 PaZ Dištančná metóda 10:00 3 Verejný Stredný stupeň
01.12.2023 Uv Dištančná metóda 10:00 3 Verejný Stredný stupeň
01.12.2023 Vkl Dištančná metóda 10:00 3 Verejný Stredný stupeň
01.12.2023 KT Dištančná metóda 10:00 3 Verejný Stredný stupeň
01.12.2023 DDS Dištančná metóda 10:00 3 Verejný Stredný stupeň
01.12.2023 SDS Dištančná metóda 10:00 3 Verejný Stredný stupeň
01.12.2023 PaZ Dištančná metóda 11:00 6 Verejný Stredný stupeň
01.12.2023 Uv Dištančná metóda 11:00 6 Verejný Stredný stupeň
01.12.2023 Vkl Dištančná metóda 11:00 6 Verejný Stredný stupeň
01.12.2023 KT Dištančná metóda 11:00 6 Verejný Stredný stupeň
01.12.2023 DDS Dištančná metóda 11:00 6 Verejný Stredný stupeň
01.12.2023 SDS Dištančná metóda 11:00 6 Verejný Stredný stupeň
05.12.2023 PaZ Dištančná metóda 17:00 1 Verejný Stredný stupeň
05.12.2023 Uv Dištančná metóda 17:00 1 Verejný Stredný stupeň
05.12.2023 Vkl Dištančná metóda 17:00 1 Verejný Stredný stupeň
05.12.2023 KT Dištančná metóda 17:00 1 Verejný Stredný stupeň
05.12.2023 DDS Dištančná metóda 17:00 1 Verejný Stredný stupeň
05.12.2023 SDS Dištančná metóda 17:00 1 Verejný Stredný stupeň
05.12.2023 PaZ Dištančná metóda 18:00 2 Verejný Stredný stupeň