Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

24.03.2023 PaZ Dištančná metóda 09:00 0 Verejný
24.03.2023 Uv Dištančná metóda 9:00 6 Verejný
24.03.2023 Vkl Dištančná metóda 9:00 8 Verejný
24.03.2023 KT Dištančná metóda 9:00 6 Verejný
24.03.2023 SDS Dištančná metóda 9:00 0 Verejný
24.03.2023 DDS Dištančná metóda 9:00 0 Verejný
24.03.2023 PaZ Dištančná metóda 13:00 1 Verejný
24.03.2023 Uv Dištančná metóda 13:00 5 Verejný
24.03.2023 Vkl Dištančná metóda 13:00 8 Verejný
24.03.2023 KT Dištančná metóda 13:00 6 Verejný