Termíny skúšok (Stredný stupeň)

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

01.08.2024 DDS Dištančná metóda 18:00 3 Verejný Stredný stupeň
01.08.2024 SDS Dištančná metóda 18:00 3 Verejný Stredný stupeň
02.08.2024 PaZ Dištančná metóda 09:00 2 Verejný Stredný stupeň
02.08.2024 Uv Dištančná metóda 09:00 2 Verejný Stredný stupeň
02.08.2024 Vkl Dištančná metóda 09:00 2 Verejný Stredný stupeň
02.08.2024 KT Dištančná metóda 09:00 2 Verejný Stredný stupeň
02.08.2024 DDS Dištančná metóda 09:00 2 Verejný Stredný stupeň
02.08.2024 SDS Dištančná metóda 09:00 2 Verejný Stredný stupeň
02.08.2024 PaZ Dištančná metóda 10:00 1 Verejný Stredný stupeň
02.08.2024 Uv Dištančná metóda 10:00 1 Verejný Stredný stupeň
02.08.2024 Vkl Dištančná metóda 10:00 1 Verejný Stredný stupeň
02.08.2024 KT Dištančná metóda 10:00 1 Verejný Stredný stupeň
02.08.2024 DDS Dištančná metóda 10:00 1 Verejný Stredný stupeň
02.08.2024 SDS Dištančná metóda 10:00 1 Verejný Stredný stupeň
02.08.2024 PaZ Dištančná metóda 11:00 4 Verejný Stredný stupeň
02.08.2024 Uv Dištančná metóda 11:00 4 Verejný Stredný stupeň
02.08.2024 Vkl Dištančná metóda 11:00 4 Verejný Stredný stupeň
02.08.2024 KT Dištančná metóda 11:00 4 Verejný Stredný stupeň
02.08.2024 DDS Dištančná metóda 11:00 4 Verejný Stredný stupeň
02.08.2024 SDS Dištančná metóda 11:00 4 Verejný Stredný stupeň
05.08.2024 PaZ Dištančná metóda 17:00 3 Verejný Stredný stupeň
05.08.2024 Uv Dištančná metóda 17:00 3 Verejný Stredný stupeň
05.08.2024 Vkl Dištančná metóda 17:00 3 Verejný Stredný stupeň
05.08.2024 KT Dištančná metóda 17:00 3 Verejný Stredný stupeň
05.08.2024 DDS Dištančná metóda 17:00 3 Verejný Stredný stupeň