Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

11.02.2023 SDS Košice 11:00 24 Verejný
11.02.2023 DDS Košice 11:30 24 Verejný
15.02.2023 PaZ Bratislava 10:00 7 Verejný
15.02.2023 Uv Bratislava 10:30 8 Verejný
15.02.2023 Vkl Bratislava 11:00 8 Verejný
15.02.2023 KT Bratislava 11:30 7 Verejný
15.02.2023 DDS Bratislava 12:00 10 Verejný
15.02.2023 SDS Bratislava 12:30 10 Verejný
15.02.2023 PaZ Dištančná metóda 13:00 4 Verejný
15.02.2023 Uv Dištančná metóda 13:00 7 Verejný