Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

14.10.2022 SDS Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
14.10.2022 DDS Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
15.10.2022 PaZ Košice 9:00 15 Verejný
15.10.2022 Uv Košice 9:30 17 Verejný
15.10.2022 Vkl Košice 10:00 23 Verejný
15.10.2022 KT Košice 10:30 23 Verejný
15.10.2022 SDS Košice 11:00 23 Verejný
15.10.2022 DDS Košice 11:30 24 Verejný
19.10.2022 PaZ Bratislava 10:00 7 Verejný
19.10.2022 Uv Bratislava 10:30 9 Verejný