Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

03.11.2021 DDS Dištančná metóda 13:00 7 Verejný
03.11.2021 SDS Dištančná metóda 13:00 5 Verejný
05.11.2021 PaZ Dištančná metóda 13:00 9 Verejný
05.11.2021 Uv Dištančná metóda 13:00 8 Verejný
05.11.2021 Vkl Dištančná metóda 13:00 9 Verejný
05.11.2021 KT Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
05.11.2021 SDS Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
05.11.2021 DDS Dištančná metóda 13:00 9 Verejný
10.11.2021 PaZ Bratislava 10:00 10 Verejný
10.11.2021 Uv Bratislava 10:30 10 Verejný