Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

21.12.2022 SDS Bratislava 12:30 9 Verejný
21.12.2022 PaZ Dištančná metóda 13:00 9 Verejný
21.12.2022 Uv Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
21.12.2022 Vkl Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
21.12.2022 KT Dištančná metóda 13:00 9 Verejný
21.12.2022 DDS Dištančná metóda 13:00 9 Verejný
21.12.2022 SDS Dištančná metóda 13:00 9 Verejný