Termíny skúšok (Stredný stupeň)

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

27.10.2023 KT Žilina 10:30 23 Verejný Stredný stupeň
27.10.2023 SDS Žilina 11:00 19 Verejný Stredný stupeň
27.10.2023 DDS Žilina 11:30 23 Verejný Stredný stupeň
30.10.2023 PaZ Dištančná metóda 17:00 4 Verejný Stredný stupeň
30.10.2023 Uv Dištančná metóda 17:00 4 Verejný Stredný stupeň
30.10.2023 Vkl Dištančná metóda 17:00 4 Verejný Stredný stupeň
30.10.2023 KT Dištančná metóda 17:00 4 Verejný Stredný stupeň
30.10.2023 DDS Dištančná metóda 17:00 4 Verejný Stredný stupeň
30.10.2023 SDS Dištančná metóda 17:00 4 Verejný Stredný stupeň
30.10.2023 PaZ Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Stredný stupeň
30.10.2023 Uv Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Stredný stupeň
30.10.2023 Vkl Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Stredný stupeň
30.10.2023 KT Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Stredný stupeň
30.10.2023 DDS Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Stredný stupeň
30.10.2023 SDS Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Stredný stupeň
31.10.2023 PaZ Dištančná metóda 17:00 4 Verejný Stredný stupeň
31.10.2023 Uv Dištančná metóda 17:00 4 Verejný Stredný stupeň
31.10.2023 Vkl Dištančná metóda 17:00 4 Verejný Stredný stupeň
31.10.2023 KT Dištančná metóda 17:00 4 Verejný Stredný stupeň
31.10.2023 DDS Dištančná metóda 17:00 4 Verejný Stredný stupeň
31.10.2023 SDS Dištančná metóda 17:00 4 Verejný Stredný stupeň
31.10.2023 PaZ Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Stredný stupeň
31.10.2023 Uv Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Stredný stupeň
31.10.2023 Vkl Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Stredný stupeň
31.10.2023 KT Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Stredný stupeň