Odborné skúšky finančných sprostredkovateľov

Sme organizácia s ambíciou reprezentovať a obhajovať profesionálne záujmy finančných sprostredkovateľov.