Termíny skúšok (Vyšší stupeň)

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

20.07.2024 PaZ Košice 10:00 15 Verejný Vyšší stupeň
20.07.2024 Uv Košice 10:00 15 Verejný Vyšší stupeň
20.07.2024 Vkl Košice 10:00 15 Verejný Vyšší stupeň
20.07.2024 KT Košice 10:00 15 Verejný Vyšší stupeň
20.07.2024 SDS Košice 10:00 15 Verejný Vyšší stupeň
20.07.2024 DDS Košice 10:00 15 Verejný Vyšší stupeň
24.07.2024 PaZ Bratislava 10:30 13 Verejný Vyšší stupeň
24.07.2024 Uv Bratislava 10:30 13 Verejný Vyšší stupeň
24.07.2024 Vkl Bratislava 10:30 13 Verejný Vyšší stupeň
24.07.2024 KT Bratislava 10:30 13 Verejný Vyšší stupeň
24.07.2024 DDS Bratislava 10:30 13 Verejný Vyšší stupeň
24.07.2024 SDS Bratislava 10:30 13 Verejný Vyšší stupeň
24.07.2024 PaZ Dištančná metóda 17:00 4 Verejný Vyšší stupeň
24.07.2024 Uv Dištančná metóda 17:00 4 Verejný Vyšší stupeň
24.07.2024 Vkl Dištančná metóda 17:00 4 Verejný Vyšší stupeň
24.07.2024 KT Dištančná metóda 17:00 4 Verejný Vyšší stupeň
24.07.2024 DDS Dištančná metóda 17:00 4 Verejný Vyšší stupeň
24.07.2024 SDS Dištančná metóda 17:00 4 Verejný Vyšší stupeň
24.07.2024 PaZ Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Vyšší stupeň
24.07.2024 Uv Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Vyšší stupeň
24.07.2024 Vkl Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Vyšší stupeň
24.07.2024 KT Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Vyšší stupeň
24.07.2024 DDS Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Vyšší stupeň
24.07.2024 SDS Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Vyšší stupeň
26.07.2024 PaZ Dištančná metóda 09:00 4 Verejný Vyšší stupeň