Termíny skúšok (Vyšší stupeň)

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

01.12.2023 PaZ Dištančná metóda 09:00 4 Verejný Vyšší stupeň
01.12.2023 Uv Dištančná metóda 09:00 4 Verejný Vyšší stupeň
01.12.2023 Vkl Dištančná metóda 09:00 4 Verejný Vyšší stupeň
01.12.2023 KT Dištančná metóda 09:00 4 Verejný Vyšší stupeň
01.12.2023 DDS Dištančná metóda 09:00 4 Verejný Vyšší stupeň
01.12.2023 SDS Dištančná metóda 09:00 4 Verejný Vyšší stupeň
01.12.2023 PaZ Dištančná metóda 10:00 4 Verejný Vyšší stupeň
01.12.2023 Uv Dištančná metóda 10:00 4 Verejný Vyšší stupeň
01.12.2023 Vkl Dištančná metóda 10:00 4 Verejný Vyšší stupeň
01.12.2023 KT Dištančná metóda 10:00 4 Verejný Vyšší stupeň
01.12.2023 DDS Dištančná metóda 10:00 4 Verejný Vyšší stupeň
01.12.2023 SDS Dištančná metóda 10:00 4 Verejný Vyšší stupeň
01.12.2023 PaZ Dištančná metóda 11:00 4 Verejný Vyšší stupeň
01.12.2023 Uv Dištančná metóda 11:00 4 Verejný Vyšší stupeň
01.12.2023 Vkl Dištančná metóda 11:00 4 Verejný Vyšší stupeň
01.12.2023 KT Dištančná metóda 11:00 4 Verejný Vyšší stupeň
01.12.2023 DDS Dištančná metóda 11:00 4 Verejný Vyšší stupeň
01.12.2023 SDS Dištančná metóda 11:00 4 Verejný Vyšší stupeň
06.12.2023 PaZ Bratislava 10:30 15 Verejný Vyšší stupeň
06.12.2023 Uv Bratislava 10:30 15 Verejný Vyšší stupeň
06.12.2023 Vkl Bratislava 10:30 15 Verejný Vyšší stupeň
06.12.2023 KT Bratislava 10:30 15 Verejný Vyšší stupeň
06.12.2023 DDS Bratislava 10:30 15 Verejný Vyšší stupeň
06.12.2023 SDS Bratislava 10:30 15 Verejný Vyšší stupeň
06.12.2023 PaZ Dištančná metóda 17:00 3 Verejný Vyšší stupeň