Termíny skúšok (Vyšší stupeň)

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

04.10.2023 PaZ Bratislava 10:00 14 Verejný Vyšší stupeň
04.10.2023 Uv Bratislava 10:00 14 Verejný Vyšší stupeň
04.10.2023 Vkl Bratislava 10:00 14 Verejný Vyšší stupeň
04.10.2023 KT Bratislava 10:00 14 Verejný Vyšší stupeň
04.10.2023 DDS Bratislava 10:00 14 Verejný Vyšší stupeň
04.10.2023 SDS Bratislava 10:00 14 Verejný Vyšší stupeň
07.10.2023 PaZ Košice 10:30 25 Verejný Vyšší stupeň
07.10.2023 Uv Košice 10:30 25 Verejný Vyšší stupeň
07.10.2023 Vkl Košice 10:30 25 Verejný Vyšší stupeň
07.10.2023 KT Košice 10:30 25 Verejný Vyšší stupeň
07.10.2023 SDS Košice 10:30 25 Verejný Vyšší stupeň
07.10.2023 DDS Košice 10:30 25 Verejný Vyšší stupeň
11.10.2023 PaZ Bratislava 10:00 13 Verejný Vyšší stupeň
11.10.2023 Uv Bratislava 10:00 13 Verejný Vyšší stupeň
11.10.2023 Vkl Bratislava 10:00 13 Verejný Vyšší stupeň
11.10.2023 KT Bratislava 10:00 13 Verejný Vyšší stupeň
11.10.2023 DDS Bratislava 10:00 13 Verejný Vyšší stupeň
11.10.2023 SDS Bratislava 10:00 13 Verejný Vyšší stupeň
11.10.2023 Uv Dištančná metóda 17:00 3 Verejný Vyšší stupeň
11.10.2023 Vkl Dištančná metóda 17:00 3 Verejný Vyšší stupeň
11.10.2023 KT Dištančná metóda 17:00 3 Verejný Vyšší stupeň
11.10.2023 DDS Dištančná metóda 17:00 3 Verejný Vyšší stupeň
11.10.2023 SDS Dištančná metóda 17:00 3 Verejný Vyšší stupeň
11.10.2023 PaZ Dištančná metóda 17:00 3 Verejný Vyšší stupeň
11.10.2023 PaZ Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Vyšší stupeň