Termíny skúšok (Vyšší stupeň)

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

31.05.2024 PaZ Dištančná metóda 09:00 4 Verejný Vyšší stupeň
31.05.2024 Uv Dištančná metóda 09:00 4 Verejný Vyšší stupeň
31.05.2024 Vkl Dištančná metóda 09:00 4 Verejný Vyšší stupeň
31.05.2024 KT Dištančná metóda 09:00 4 Verejný Vyšší stupeň
31.05.2024 DDS Dištančná metóda 09:00 4 Verejný Vyšší stupeň
31.05.2024 SDS Dištančná metóda 09:00 4 Verejný Vyšší stupeň
31.05.2024 PaZ Dištančná metóda 10:00 2 Verejný Vyšší stupeň
31.05.2024 Uv Dištančná metóda 10:00 2 Verejný Vyšší stupeň
31.05.2024 Vkl Dištančná metóda 10:00 2 Verejný Vyšší stupeň
31.05.2024 KT Dištančná metóda 10:00 2 Verejný Vyšší stupeň
31.05.2024 DDS Dištančná metóda 10:00 2 Verejný Vyšší stupeň
31.05.2024 SDS Dištančná metóda 10:00 2 Verejný Vyšší stupeň
31.05.2024 PaZ Dištančná metóda 11:00 4 Verejný Vyšší stupeň
31.05.2024 Uv Dištančná metóda 11:00 4 Verejný Vyšší stupeň
31.05.2024 Vkl Dištančná metóda 11:00 4 Verejný Vyšší stupeň
31.05.2024 KT Dištančná metóda 11:00 4 Verejný Vyšší stupeň
31.05.2024 DDS Dištančná metóda 11:00 4 Verejný Vyšší stupeň
31.05.2024 SDS Dištančná metóda 11:00 4 Verejný Vyšší stupeň
31.05.2024 PaZ Žilina 10:00 14 Verejný Vyšší stupeň
31.05.2024 Uv Žilina 10:00 14 Verejný Vyšší stupeň
31.05.2024 Vkl Žilina 10:00 14 Verejný Vyšší stupeň
31.05.2024 KT Žilina 10:00 14 Verejný Vyšší stupeň
31.05.2024 SDS Žilina 10:00 14 Verejný Vyšší stupeň
31.05.2024 DDS Žilina 10:00 14 Verejný Vyšší stupeň
05.06.2024 PaZ Bratislava 10:30 15 Verejný Vyšší stupeň