Termíny skúšok (Vyšší stupeň)

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

15.03.2024 DDS Dištančná metóda 10:00 4 Verejný Vyšší stupeň
15.03.2024 SDS Dištančná metóda 10:00 4 Verejný Vyšší stupeň
15.03.2024 PaZ Dištančná metóda 11:00 4 Verejný Vyšší stupeň
15.03.2024 Uv Dištančná metóda 11:00 4 Verejný Vyšší stupeň
15.03.2024 Vkl Dištančná metóda 11:00 4 Verejný Vyšší stupeň
15.03.2024 KT Dištančná metóda 11:00 4 Verejný Vyšší stupeň
15.03.2024 DDS Dištančná metóda 11:00 4 Verejný Vyšší stupeň
15.03.2024 SDS Dištančná metóda 11:00 4 Verejný Vyšší stupeň
16.03.2024 PaZ Košice 10:00 15 Verejný Vyšší stupeň
16.03.2024 Uv Košice 10:00 15 Verejný Vyšší stupeň
16.03.2024 Vkl Košice 10:00 15 Verejný Vyšší stupeň
16.03.2024 KT Košice 10:00 15 Verejný Vyšší stupeň
16.03.2024 SDS Košice 10:00 15 Verejný Vyšší stupeň
16.03.2024 DDS Košice 10:00 15 Verejný Vyšší stupeň
20.03.2024 PaZ Bratislava 10:30 15 Verejný Vyšší stupeň
20.03.2024 Uv Bratislava 10:30 15 Verejný Vyšší stupeň
20.03.2024 Vkl Bratislava 10:30 15 Verejný Vyšší stupeň
20.03.2024 KT Bratislava 10:30 15 Verejný Vyšší stupeň
20.03.2024 DDS Bratislava 10:30 15 Verejný Vyšší stupeň
20.03.2024 SDS Bratislava 10:30 15 Verejný Vyšší stupeň
20.03.2024 PaZ Dištančná metóda 17:00 4 Verejný Vyšší stupeň
20.03.2024 Uv Dištančná metóda 17:00 4 Verejný Vyšší stupeň
20.03.2024 Vkl Dištančná metóda 17:00 4 Verejný Vyšší stupeň
20.03.2024 KT Dištančná metóda 17:00 4 Verejný Vyšší stupeň
20.03.2024 DDS Dištančná metóda 17:00 4 Verejný Vyšší stupeň