Termíny skúšok (Vyšší stupeň)

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

20.03.2024 SDS Dištančná metóda 17:00 4 Verejný Vyšší stupeň
20.03.2024 PaZ Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Vyšší stupeň
20.03.2024 Uv Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Vyšší stupeň
20.03.2024 Vkl Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Vyšší stupeň
20.03.2024 KT Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Vyšší stupeň
20.03.2024 DDS Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Vyšší stupeň
20.03.2024 SDS Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Vyšší stupeň
22.03.2024 PaZ Dištančná metóda 09:00 4 Verejný Vyšší stupeň
22.03.2024 Uv Dištančná metóda 09:00 4 Verejný Vyšší stupeň
22.03.2024 Vkl Dištančná metóda 09:00 4 Verejný Vyšší stupeň
22.03.2024 KT Dištančná metóda 09:00 4 Verejný Vyšší stupeň
22.03.2024 DDS Dištančná metóda 09:00 4 Verejný Vyšší stupeň
22.03.2024 SDS Dištančná metóda 09:00 4 Verejný Vyšší stupeň
22.03.2024 PaZ Dištančná metóda 10:00 4 Verejný Vyšší stupeň
22.03.2024 Uv Dištančná metóda 10:00 4 Verejný Vyšší stupeň
22.03.2024 Vkl Dištančná metóda 10:00 4 Verejný Vyšší stupeň
22.03.2024 KT Dištančná metóda 10:00 4 Verejný Vyšší stupeň
22.03.2024 DDS Dištančná metóda 10:00 4 Verejný Vyšší stupeň
22.03.2024 SDS Dištančná metóda 10:00 4 Verejný Vyšší stupeň
22.03.2024 PaZ Dištančná metóda 11:00 4 Verejný Vyšší stupeň
22.03.2024 Uv Dištančná metóda 11:00 4 Verejný Vyšší stupeň
22.03.2024 Vkl Dištančná metóda 11:00 4 Verejný Vyšší stupeň
22.03.2024 KT Dištančná metóda 11:00 4 Verejný Vyšší stupeň
22.03.2024 DDS Dištančná metóda 11:00 4 Verejný Vyšší stupeň
22.03.2024 SDS Dištančná metóda 11:00 4 Verejný Vyšší stupeň