Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

10.02.2023 PaZ Dištančná metóda 13:00 4 Verejný
10.02.2023 Uv Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
10.02.2023 Vkl Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
10.02.2023 KT Dištančná metóda 13:00 8 Verejný
10.02.2023 SDS Dištančná metóda 13:00 9 Verejný
10.02.2023 DDS Dištančná metóda 13:00 9 Verejný
11.02.2023 PaZ Košice 9:00 18 Verejný
11.02.2023 Uv Košice 9:30 19 Verejný
11.02.2023 Vkl Košice 10:00 25 Verejný
11.02.2023 KT Košice 10:30 24 Verejný