Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

27.05.2022 PaZ Žilina 9:00 10 Verejný
27.05.2022 Uv Žilina 9:30 24 Verejný
27.05.2022 Vkl Žilina 10:00 25 Verejný
27.05.2022 KT Žilina 10:30 17 Verejný
27.05.2022 SDS Žilina 11:00 24 Verejný
27.05.2022 DDS Žilina 11:30 24 Verejný
01.06.2022 PaZ Bratislava 10:00 7 Verejný
01.06.2022 Uv Bratislava 10:30 10 Verejný
01.06.2022 Vkl Bratislava 11:00 10 Verejný
01.06.2022 KT Bratislava 11:30 10 Verejný