Termíny skúšok (Stredný stupeň)

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

29.04.2024 KT Dištančná metóda 17:00 8 Verejný Stredný stupeň
29.04.2024 DDS Dištančná metóda 17:00 8 Verejný Stredný stupeň
29.04.2024 SDS Dištančná metóda 17:00 8 Verejný Stredný stupeň
29.04.2024 PaZ Dištančná metóda 18:00 8 Verejný Stredný stupeň
29.04.2024 Uv Dištančná metóda 18:00 8 Verejný Stredný stupeň
29.04.2024 Vkl Dištančná metóda 18:00 8 Verejný Stredný stupeň
29.04.2024 KT Dištančná metóda 18:00 8 Verejný Stredný stupeň
29.04.2024 DDS Dištančná metóda 18:00 8 Verejný Stredný stupeň
29.04.2024 SDS Dištančná metóda 18:00 8 Verejný Stredný stupeň
30.04.2024 PaZ Dištančná metóda 17:00 1 Verejný Stredný stupeň
30.04.2024 Uv Dištančná metóda 17:00 1 Verejný Stredný stupeň
30.04.2024 Vkl Dištančná metóda 17:00 1 Verejný Stredný stupeň
30.04.2024 KT Dištančná metóda 17:00 1 Verejný Stredný stupeň
30.04.2024 DDS Dištančná metóda 17:00 1 Verejný Stredný stupeň
30.04.2024 SDS Dištančná metóda 17:00 1 Verejný Stredný stupeň
30.04.2024 PaZ Dištančná metóda 18:00 3 Verejný Stredný stupeň
30.04.2024 Uv Dištančná metóda 18:00 3 Verejný Stredný stupeň
30.04.2024 Vkl Dištančná metóda 18:00 3 Verejný Stredný stupeň
30.04.2024 KT Dištančná metóda 18:00 3 Verejný Stredný stupeň
30.04.2024 DDS Dištančná metóda 18:00 3 Verejný Stredný stupeň
30.04.2024 SDS Dištančná metóda 18:00 3 Verejný Stredný stupeň
03.05.2024 PaZ Dištančná metóda 09:00 4 Verejný Stredný stupeň
03.05.2024 Uv Dištančná metóda 09:00 4 Verejný Stredný stupeň
03.05.2024 Vkl Dištančná metóda 09:00 4 Verejný Stredný stupeň
03.05.2024 KT Dištančná metóda 09:00 4 Verejný Stredný stupeň