Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

05.10.2022 DDS Dištančná metóda 13:00 9 Verejný
05.10.2022 SDS Dištančná metóda 13:00 8 Verejný
07.10.2022 PaZ Dištančná metóda 9:00 0 Verejný
07.10.2022 Uv Dištančná metóda 9:00 5 Verejný
07.10.2022 Vkl Dištančná metóda 9:00 8 Verejný
07.10.2022 KT Dištančná metóda 9:00 7 Verejný
07.10.2022 SDS Dištančná metóda 9:00 9 Verejný
07.10.2022 DDS Dištančná metóda 9:00 10 Verejný
12.10.2022 PaZ Bratislava 10:00 0 Verejný
12.10.2022 Uv Bratislava 10:30 4 Verejný