Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

27.10.2021 DDS Dištančná metóda 13:00 9 Verejný
27.10.2021 SDS Dištančná metóda 13:00 7 Verejný
28.10.2021 PaZ Poprad 09:00 21 Verejný
28.10.2021 Uv Poprad 09:30 21 Verejný
28.10.2021 Vkl Poprad 10:00 24 Verejný
28.10.2021 KT Poprad 10:30 24 Verejný
28.10.2021 SDS Poprad 11:00 23 Verejný
28.10.2021 DDS Poprad 11:30 23 Verejný
29.10.2021 PaZ Žilina 9:00 23 Verejný
29.10.2021 Uv Žilina 9:30 25 Verejný