Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

03.02.2023 SDS Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
03.02.2023 DDS Dištančná metóda 13:00 8 Verejný
08.02.2023 PaZ Bratislava 10:00 0 Verejný
08.02.2023 Uv Bratislava 10:30 4 Verejný
08.02.2023 Vkl Bratislava 11:00 7 Verejný
08.02.2023 KT Bratislava 11:30 6 Verejný
08.02.2023 DDS Bratislava 12:00 8 Verejný
08.02.2023 SDS Bratislava 12:30 9 Verejný
08.02.2023 PaZ Dištančná metóda 13:00 3 Verejný
08.02.2023 Uv Dištančná metóda 13:00 9 Verejný