Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

16.06.2023 Uv Dištančná metóda 09:00 0 Verejný
16.06.2023 Vkl Dištančná metóda 09:00 0 Verejný
16.06.2023 KT Dištančná metóda 09:00 0 Verejný
16.06.2023 DDS Dištančná metóda 09:00 0 Verejný
16.06.2023 SDS Dištančná metóda 09:00 0 Verejný
16.06.2023 PaZ Dištančná metóda 10:00 1 Verejný
16.06.2023 Uv Dištančná metóda 10:00 1 Verejný
16.06.2023 Vkl Dištančná metóda 10:00 1 Verejný
16.06.2023 KT Dištančná metóda 10:00 1 Verejný
16.06.2023 DDS Dištančná metóda 10:00 1 Verejný
16.06.2023 SDS Dištančná metóda 10:00 1 Verejný
16.06.2023 PaZ Dištančná metóda 11:00 6 Verejný
16.06.2023 Uv Dištančná metóda 11:00 6 Verejný
16.06.2023 Vkl Dištančná metóda 11:00 6 Verejný
16.06.2023 KT Dištančná metóda 11:00 6 Verejný
16.06.2023 DDS Dištančná metóda 11:00 6 Verejný
16.06.2023 SDS Dištančná metóda 11:00 6 Verejný
21.06.2023 PaZ Bratislava 10:00 7 Verejný
21.06.2023 Uv Bratislava 10:30 13 Verejný
21.06.2023 Vkl Bratislava 11:00 15 Verejný
21.06.2023 KT Bratislava 11:30 13 Verejný
21.06.2023 DDS Bratislava 12:00 15 Verejný
21.06.2023 SDS Bratislava 12:30 14 Verejný
21.06.2023 PaZ Dištančná metóda 17:00 0 Verejný
21.06.2023 Uv Dištančná metóda 17:00 0 Verejný