Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

25.05.2022 DDS Dištančná metóda 13:00 9 Verejný
25.05.2022 SDS Dištančná metóda 13:00 7 Verejný
26.05.2022 PaZ Poprad 9:00 21 Verejný
26.05.2022 Uv Poprad 9:30 22 Verejný
26.05.2022 Vkl Poprad 10:00 25 Verejný
26.05.2022 KT Poprad 10:30 22 Verejný
26.05.2022 SDS Poprad 11:00 23 Verejný
26.05.2022 DDS Poprad 11:30 24 Verejný
27.05.2022 PaZ Dištančná metóda 9:00 6 Verejný
27.05.2022 Uv Dištančná metóda 9:00 9 Verejný