Termíny skúšok (Stredný stupeň)

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

23.04.2024 Uv Dištančná metóda 18:00 1 Verejný Stredný stupeň
23.04.2024 Vkl Dištančná metóda 18:00 1 Verejný Stredný stupeň
23.04.2024 KT Dištančná metóda 18:00 1 Verejný Stredný stupeň
23.04.2024 DDS Dištančná metóda 18:00 1 Verejný Stredný stupeň
23.04.2024 SDS Dištančná metóda 18:00 1 Verejný Stredný stupeň
24.04.2024 PaZ Bratislava 10:00 8 Verejný Stredný stupeň
24.04.2024 Uv Bratislava 10:30 13 Verejný Stredný stupeň
24.04.2024 Vkl Bratislava 11:00 14 Verejný Stredný stupeň
24.04.2024 KT Bratislava 11:30 11 Verejný Stredný stupeň
24.04.2024 DDS Bratislava 12:00 13 Verejný Stredný stupeň
24.04.2024 SDS Bratislava 12:30 11 Verejný Stredný stupeň
24.04.2024 PaZ Dištančná metóda 17:00 7 Verejný Stredný stupeň
24.04.2024 Uv Dištančná metóda 17:00 7 Verejný Stredný stupeň
24.04.2024 Vkl Dištančná metóda 17:00 7 Verejný Stredný stupeň
24.04.2024 KT Dištančná metóda 17:00 7 Verejný Stredný stupeň
24.04.2024 DDS Dištančná metóda 17:00 7 Verejný Stredný stupeň
24.04.2024 SDS Dištančná metóda 17:00 7 Verejný Stredný stupeň
24.04.2024 PaZ Dištančná metóda 18:00 5 Verejný Stredný stupeň
24.04.2024 Uv Dištančná metóda 18:00 5 Verejný Stredný stupeň
24.04.2024 Vkl Dištančná metóda 18:00 5 Verejný Stredný stupeň
24.04.2024 KT Dištančná metóda 18:00 5 Verejný Stredný stupeň
24.04.2024 DDS Dištančná metóda 18:00 5 Verejný Stredný stupeň
24.04.2024 SDS Dištančná metóda 18:00 5 Verejný Stredný stupeň
26.04.2024 PaZ Dištančná metóda 09:00 8 Verejný Stredný stupeň
26.04.2024 Uv Dištančná metóda 09:00 8 Verejný Stredný stupeň