Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

21.06.2023 Vkl Dištančná metóda 17:00 0 Verejný
21.06.2023 KT Dištančná metóda 17:00 0 Verejný
21.06.2023 DDS Dištančná metóda 17:00 0 Verejný
21.06.2023 SDS Dištančná metóda 17:00 0 Verejný
21.06.2023 PaZ Dištančná metóda 18:00 5 Verejný
21.06.2023 Uv Dištančná metóda 18:00 5 Verejný
21.06.2023 Vkl Dištančná metóda 18:00 5 Verejný
21.06.2023 KT Dištančná metóda 18:00 5 Verejný
21.06.2023 DDS Dištančná metóda 18:00 5 Verejný
21.06.2023 SDS Dištančná metóda 18:00 5 Verejný
23.06.2023 PaZ Dištančná metóda 09:00 4 Verejný
23.06.2023 Uv Dištančná metóda 09:00 4 Verejný
23.06.2023 Vkl Dištančná metóda 09:00 4 Verejný
23.06.2023 KT Dištančná metóda 09:00 4 Verejný
23.06.2023 DDS Dištančná metóda 09:00 4 Verejný
23.06.2023 SDS Dištančná metóda 09:00 4 Verejný
23.06.2023 PaZ Dištančná metóda 10:00 8 Verejný
23.06.2023 Uv Dištančná metóda 10:00 8 Verejný
23.06.2023 Vkl Dištančná metóda 10:00 8 Verejný
23.06.2023 KT Dištančná metóda 10:00 8 Verejný
23.06.2023 DDS Dištančná metóda 10:00 8 Verejný
23.06.2023 SDS Dištančná metóda 10:00 8 Verejný
23.06.2023 PaZ Dištančná metóda 11:00 7 Verejný
23.06.2023 Uv Dištančná metóda 11:00 7 Verejný
23.06.2023 Vkl Dištančná metóda 11:00 7 Verejný