Termíny skúšok (Stredný stupeň)

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

26.07.2024 Vkl Dištančná metóda 11:00 7 Verejný Stredný stupeň
26.07.2024 KT Dištančná metóda 11:00 7 Verejný Stredný stupeň
26.07.2024 DDS Dištančná metóda 11:00 7 Verejný Stredný stupeň
26.07.2024 SDS Dištančná metóda 11:00 7 Verejný Stredný stupeň
26.07.2024 PaZ Žilina 09:00 19 Verejný Stredný stupeň
26.07.2024 Uv Žilina 09:30 25 Verejný Stredný stupeň
26.07.2024 Vkl Žilina 10:00 25 Verejný Stredný stupeň
26.07.2024 KT Žilina 10:30 22 Verejný Stredný stupeň
26.07.2024 SDS Žilina 11:00 22 Verejný Stredný stupeň
26.07.2024 DDS Žilina 11:30 21 Verejný Stredný stupeň
30.07.2024 PaZ Dištančná metóda 17:00 1 Verejný Stredný stupeň
30.07.2024 Uv Dištančná metóda 17:00 1 Verejný Stredný stupeň
30.07.2024 Vkl Dištančná metóda 17:00 1 Verejný Stredný stupeň
30.07.2024 KT Dištančná metóda 17:00 1 Verejný Stredný stupeň
30.07.2024 DDS Dištančná metóda 17:00 1 Verejný Stredný stupeň
30.07.2024 SDS Dištančná metóda 17:00 1 Verejný Stredný stupeň
30.07.2024 KT Dištančná metóda 18:00 3 Verejný Stredný stupeň
30.07.2024 DDS Dištančná metóda 18:00 3 Verejný Stredný stupeň
30.07.2024 SDS Dištančná metóda 18:00 3 Verejný Stredný stupeň
30.07.2024 PaZ Dištančná metóda 18:00 3 Verejný Stredný stupeň
30.07.2024 Uv Dištančná metóda 18:00 3 Verejný Stredný stupeň
30.07.2024 Vkl Dištančná metóda 18:00 3 Verejný Stredný stupeň
31.07.2024 PaZ Bratislava 10:00 15 Verejný Stredný stupeň
31.07.2024 Uv Bratislava 10:30 14 Verejný Stredný stupeň
31.07.2024 Vkl Bratislava 11:00 15 Verejný Stredný stupeň