Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

29.10.2021 Vkl Žilina 10:00 25 Verejný
29.10.2021 KT Žilina 10:30 19 Verejný
29.10.2021 SDS Žilina 11:00 18 Verejný
29.10.2021 DDS Žilina 11:30 20 Verejný
29.10.2021 PaZ Dištančná metóda 13:00 9 Verejný
29.10.2021 Uv Dištančná metóda 13:00 8 Verejný
29.10.2021 Vkl Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
29.10.2021 KT Dištančná metóda 13:00 4 Verejný
29.10.2021 SDS Dištančná metóda 13:00 8 Verejný
29.10.2021 DDS Dištančná metóda 13:00 6 Verejný