Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

08.02.2023 Vkl Dištančná metóda 13:00 6 Verejný
08.02.2023 KT Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
08.02.2023 DDS Dištančná metóda 13:00 9 Verejný
08.02.2023 SDS Dištančná metóda 13:00 9 Verejný
10.02.2023 PaZ Dištančná metóda 9:00 0 Verejný
10.02.2023 Uv Dištančná metóda 9:00 6 Verejný
10.02.2023 Vkl Dištančná metóda 9:00 9 Verejný
10.02.2023 KT Dištančná metóda 9:00 9 Verejný
10.02.2023 SDS Dištančná metóda 9:00 10 Verejný
10.02.2023 DDS Dištančná metóda 9:00 10 Verejný