Termíny skúšok (Stredný stupeň)

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

07.12.2023 Vkl Dištančná metóda 17:00 4 Verejný Stredný stupeň
07.12.2023 KT Dištančná metóda 17:00 4 Verejný Stredný stupeň
07.12.2023 DDS Dištančná metóda 17:00 4 Verejný Stredný stupeň
07.12.2023 SDS Dištančná metóda 17:00 4 Verejný Stredný stupeň
07.12.2023 PaZ Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Stredný stupeň
07.12.2023 Uv Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Stredný stupeň
07.12.2023 Vkl Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Stredný stupeň
07.12.2023 KT Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Stredný stupeň
07.12.2023 DDS Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Stredný stupeň
07.12.2023 SDS Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Stredný stupeň
08.12.2023 PaZ Dištančná metóda 09:00 6 Verejný Stredný stupeň
08.12.2023 Uv Dištančná metóda 09:00 6 Verejný Stredný stupeň
08.12.2023 Vkl Dištančná metóda 09:00 6 Verejný Stredný stupeň
08.12.2023 KT Dištančná metóda 09:00 6 Verejný Stredný stupeň
08.12.2023 DDS Dištančná metóda 09:00 6 Verejný Stredný stupeň
08.12.2023 SDS Dištančná metóda 09:00 6 Verejný Stredný stupeň
08.12.2023 PaZ Dištančná metóda 10:00 7 Verejný Stredný stupeň
08.12.2023 Uv Dištančná metóda 10:00 7 Verejný Stredný stupeň
08.12.2023 Vkl Dištančná metóda 10:00 7 Verejný Stredný stupeň
08.12.2023 KT Dištančná metóda 10:00 7 Verejný Stredný stupeň
08.12.2023 DDS Dištančná metóda 10:00 7 Verejný Stredný stupeň
08.12.2023 SDS Dištančná metóda 10:00 7 Verejný Stredný stupeň
08.12.2023 PaZ Dištančná metóda 11:00 5 Verejný Stredný stupeň
08.12.2023 Uv Dištančná metóda 11:00 5 Verejný Stredný stupeň
08.12.2023 Vkl Dištančná metóda 11:00 5 Verejný Stredný stupeň