Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

22.02.2023 DDS Bratislava 12:00 9 Verejný
22.02.2023 SDS Bratislava 12:30 10 Verejný
22.02.2023 PaZ Dištančná metóda 13:00 9 Verejný
22.02.2023 Uv Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
22.02.2023 Vkl Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
22.02.2023 KT Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
22.02.2023 DDS Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
22.02.2023 SDS Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
24.02.2023 PaZ Žilina 9:00 22 Verejný
24.02.2023 Uv Žilina 9:30 21 Verejný