Termíny skúšok (Stredný stupeň)

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

18.03.2024 Uv Dištančná metóda 17:00 3 Verejný Stredný stupeň
18.03.2024 Vkl Dištančná metóda 17:00 3 Verejný Stredný stupeň
18.03.2024 KT Dištančná metóda 17:00 3 Verejný Stredný stupeň
18.03.2024 DDS Dištančná metóda 17:00 3 Verejný Stredný stupeň
18.03.2024 SDS Dištančná metóda 17:00 3 Verejný Stredný stupeň
18.03.2024 PaZ Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Stredný stupeň
18.03.2024 Uv Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Stredný stupeň
18.03.2024 Vkl Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Stredný stupeň
18.03.2024 KT Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Stredný stupeň
18.03.2024 DDS Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Stredný stupeň
18.03.2024 SDS Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Stredný stupeň
19.03.2024 PaZ Dištančná metóda 17:00 4 Verejný Stredný stupeň
19.03.2024 Uv Dištančná metóda 17:00 4 Verejný Stredný stupeň
19.03.2024 Vkl Dištančná metóda 17:00 4 Verejný Stredný stupeň
19.03.2024 KT Dištančná metóda 17:00 4 Verejný Stredný stupeň
19.03.2024 DDS Dištančná metóda 17:00 4 Verejný Stredný stupeň
19.03.2024 SDS Dištančná metóda 17:00 4 Verejný Stredný stupeň
19.03.2024 PaZ Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Stredný stupeň
19.03.2024 Uv Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Stredný stupeň
19.03.2024 Vkl Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Stredný stupeň
19.03.2024 KT Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Stredný stupeň
19.03.2024 DDS Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Stredný stupeň
19.03.2024 SDS Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Stredný stupeň
20.03.2024 PaZ Bratislava 10:00 15 Verejný Stredný stupeň
20.03.2024 Uv Bratislava 10:30 15 Verejný Stredný stupeň