Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

12.11.2021 SDS Zvolen 11:00 25 Verejný
12.11.2021 DDS Zvolen 11:30 25 Verejný
13.11.2021 PaZ Košice 9:00 23 Verejný
13.11.2021 Uv Košice 9:30 23 Verejný
13.11.2021 Vkl Košice 10:00 23 Verejný
13.11.2021 KT Košice 10:30 23 Verejný
13.11.2021 SDS Košice 11:00 21 Verejný
13.11.2021 DDS Košice 11:30 22 Verejný
19.11.2021 PaZ Dištančná metóda 13:00 8 Verejný
19.11.2021 Uv Dištančná metóda 13:00 10 Verejný