Termíny skúšok (Stredný stupeň)

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

04.10.2023 PaZ Bratislava 10:00 12 Verejný Stredný stupeň
04.10.2023 Uv Bratislava 10:30 11 Verejný Stredný stupeň
04.10.2023 Vkl Bratislava 11:00 15 Verejný Stredný stupeň
04.10.2023 KT Bratislava 11:30 14 Verejný Stredný stupeň
04.10.2023 DDS Bratislava 12:00 14 Verejný Stredný stupeň
04.10.2023 SDS Bratislava 12:30 13 Verejný Stredný stupeň
04.10.2023 PaZ Dištančná metóda 17:00 7 Verejný Stredný stupeň
04.10.2023 Uv Dištančná metóda 17:00 7 Verejný Stredný stupeň
04.10.2023 Vkl Dištančná metóda 17:00 7 Verejný Stredný stupeň
04.10.2023 KT Dištančná metóda 17:00 7 Verejný Stredný stupeň
04.10.2023 DDS Dištančná metóda 17:00 7 Verejný Stredný stupeň
04.10.2023 SDS Dištančná metóda 17:00 7 Verejný Stredný stupeň
04.10.2023 PaZ Dištančná metóda 18:00 5 Verejný Stredný stupeň
04.10.2023 Uv Dištančná metóda 18:00 5 Verejný Stredný stupeň
04.10.2023 Vkl Dištančná metóda 18:00 5 Verejný Stredný stupeň
04.10.2023 KT Dištančná metóda 18:00 5 Verejný Stredný stupeň
04.10.2023 DDS Dištančná metóda 18:00 5 Verejný Stredný stupeň
04.10.2023 SDS Dištančná metóda 18:00 5 Verejný Stredný stupeň
06.10.2023 PaZ Dištančná metóda 09:00 5 Verejný Stredný stupeň
06.10.2023 Uv Dištančná metóda 09:00 5 Verejný Stredný stupeň
06.10.2023 Vkl Dištančná metóda 09:00 5 Verejný Stredný stupeň
06.10.2023 KT Dištančná metóda 09:00 5 Verejný Stredný stupeň
06.10.2023 DDS Dištančná metóda 09:00 5 Verejný Stredný stupeň
06.10.2023 SDS Dištančná metóda 09:00 5 Verejný Stredný stupeň
06.10.2023 PaZ Dištančná metóda 10:00 4 Verejný Stredný stupeň