Termíny skúšok (Stredný stupeň)

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

26.02.2024 PaZ Dištančná metóda 17:00 0 Verejný Stredný stupeň
26.02.2024 Uv Dištančná metóda 17:00 0 Verejný Stredný stupeň
26.02.2024 Vkl Dištančná metóda 17:00 0 Verejný Stredný stupeň
26.02.2024 KT Dištančná metóda 17:00 0 Verejný Stredný stupeň
26.02.2024 DDS Dištančná metóda 17:00 0 Verejný Stredný stupeň
26.02.2024 SDS Dištančná metóda 17:00 0 Verejný Stredný stupeň
26.02.2024 SDS Dištančná metóda 18:00 1 Verejný Stredný stupeň
26.02.2024 PaZ Dištančná metóda 18:00 1 Verejný Stredný stupeň
26.02.2024 Uv Dištančná metóda 18:00 1 Verejný Stredný stupeň
26.02.2024 Vkl Dištančná metóda 18:00 1 Verejný Stredný stupeň
26.02.2024 KT Dištančná metóda 18:00 1 Verejný Stredný stupeň
26.02.2024 DDS Dištančná metóda 18:00 1 Verejný Stredný stupeň
27.02.2024 PaZ Dištančná metóda 17:00 0 Verejný Stredný stupeň
27.02.2024 Uv Dištančná metóda 17:00 0 Verejný Stredný stupeň
27.02.2024 Vkl Dištančná metóda 17:00 0 Verejný Stredný stupeň
27.02.2024 KT Dištančná metóda 17:00 0 Verejný Stredný stupeň
27.02.2024 DDS Dištančná metóda 17:00 0 Verejný Stredný stupeň
27.02.2024 SDS Dištančná metóda 17:00 0 Verejný Stredný stupeň
27.02.2024 PaZ Dištančná metóda 18:00 2 Verejný Stredný stupeň
27.02.2024 Uv Dištančná metóda 18:00 2 Verejný Stredný stupeň
27.02.2024 Vkl Dištančná metóda 18:00 2 Verejný Stredný stupeň
27.02.2024 KT Dištančná metóda 18:00 2 Verejný Stredný stupeň
27.02.2024 DDS Dištančná metóda 18:00 2 Verejný Stredný stupeň
27.02.2024 SDS Dištančná metóda 18:00 2 Verejný Stredný stupeň
28.02.2024 PaZ Bratislava 10:00 5 Verejný Stredný stupeň