Termíny skúšok (Stredný stupeň)

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

18.10.2023 SDS Dištančná metóda 17:00 7 Verejný Stredný stupeň
18.10.2023 PaZ Dištančná metóda 18:00 7 Verejný Stredný stupeň
18.10.2023 Uv Dištančná metóda 18:00 7 Verejný Stredný stupeň
18.10.2023 Vkl Dištančná metóda 18:00 7 Verejný Stredný stupeň
18.10.2023 KT Dištančná metóda 18:00 7 Verejný Stredný stupeň
18.10.2023 DDS Dištančná metóda 18:00 7 Verejný Stredný stupeň
18.10.2023 SDS Dištančná metóda 18:00 7 Verejný Stredný stupeň
19.10.2023 PaZ Dištančná metóda 17:00 2 Verejný Stredný stupeň
19.10.2023 Uv Dištančná metóda 17:00 2 Verejný Stredný stupeň
19.10.2023 Vkl Dištančná metóda 17:00 2 Verejný Stredný stupeň
19.10.2023 KT Dištančná metóda 17:00 2 Verejný Stredný stupeň
19.10.2023 DDS Dištančná metóda 17:00 2 Verejný Stredný stupeň
19.10.2023 SDS Dištančná metóda 17:00 2 Verejný Stredný stupeň
19.10.2023 PaZ Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Stredný stupeň
19.10.2023 Uv Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Stredný stupeň
19.10.2023 Vkl Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Stredný stupeň
19.10.2023 KT Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Stredný stupeň
19.10.2023 DDS Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Stredný stupeň
19.10.2023 SDS Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Stredný stupeň
20.10.2023 PaZ Dištančná metóda 09:00 6 Verejný Stredný stupeň
20.10.2023 Uv Dištančná metóda 09:00 6 Verejný Stredný stupeň
20.10.2023 Vkl Dištančná metóda 09:00 6 Verejný Stredný stupeň
20.10.2023 KT Dištančná metóda 09:00 6 Verejný Stredný stupeň
20.10.2023 DDS Dištančná metóda 09:00 6 Verejný Stredný stupeň
20.10.2023 SDS Dištančná metóda 09:00 6 Verejný Stredný stupeň