Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

15.02.2023 Vkl Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
15.02.2023 KT Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
15.02.2023 DDS Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
15.02.2023 SDS Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
17.02.2023 PaZ Dištančná metóda 9:00 8 Verejný
17.02.2023 Uv Dištančná metóda 9:00 9 Verejný
17.02.2023 Vkl Dištančná metóda 9:00 10 Verejný
17.02.2023 KT Dištančná metóda 9:00 8 Verejný
17.02.2023 SDS Dištančná metóda 9:00 10 Verejný
17.02.2023 DDS Dištančná metóda 9:00 10 Verejný