Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

10.11.2021 Vkl Bratislava 11:00 10 Verejný
10.11.2021 KT Bratislava 11:30 8 Verejný
10.11.2021 DDS Bratislava 12:00 10 Verejný
10.11.2021 SDS Bratislava 12:30 9 Verejný
10.11.2021 PaZ Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
10.11.2021 Uv Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
10.11.2021 Vkl Dištančná metóda 13:00 9 Verejný
10.11.2021 KT Dištančná metóda 13:00 8 Verejný
10.11.2021 DDS Dištančná metóda 13:00 9 Verejný
10.11.2021 SDS Dištančná metóda 13:00 10 Verejný