Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

19.10.2022 Vkl Bratislava 11:00 10 Verejný
19.10.2022 KT Bratislava 11:30 10 Verejný
19.10.2022 DDS Bratislava 12:00 7 Verejný
19.10.2022 SDS Bratislava 12:30 9 Verejný
19.10.2022 PaZ Dištančná metóda 13:00 8 Verejný
19.10.2022 Uv Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
19.10.2022 Vkl Dištančná metóda 13:00 9 Verejný
19.10.2022 KT Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
19.10.2022 DDS Dištančná metóda 13:00 9 Verejný
19.10.2022 SDS Dištančná metóda 13:00 10 Verejný