Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

24.06.2021 SDS Poprad 11:00 25 Verejný
24.06.2021 DDS Poprad 11:30 25 Verejný
25.06.2021 PaZ Žilina 9:00 24 Verejný
25.06.2021 Uv Žilina 9:30 24 Verejný
25.06.2021 Vkl Žilina 10:00 25 Verejný
25.06.2021 KT Žilina 10:30 25 Verejný
25.06.2021 SDS Žilina 11:00 25 Verejný
25.06.2021 DDS Žilina 11:30 25 Verejný
25.06.2021 PaZ Dištančná metóda 9:00 10 Verejný
25.06.2021 Uv Dištančná metóda 9:00 10 Verejný