Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

30.11.2022 PaZ Bratislava 10:00 0 Verejný
30.11.2022 Uv Bratislava 10:30 3 Verejný
30.11.2022 Vkl Bratislava 11:00 7 Verejný
30.11.2022 KT Bratislava 11:30 8 Verejný
30.11.2022 DDS Bratislava 12:00 9 Verejný
30.11.2022 SDS Bratislava 12:30 10 Verejný
30.11.2022 PaZ Dištančná metóda 13:00 0 Verejný
30.11.2022 Uv Dištančná metóda 13:00 7 Verejný
30.11.2022 Vkl Dištančná metóda 13:00 5 Verejný
30.11.2022 KT Dištančná metóda 13:00 6 Verejný