Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

20.01.2021 PaZ Bratislava 10:00 4 Verejný
20.01.2021 Uv Bratislava 10:30 8 Verejný
20.01.2021 Vkl Bratislava 11:00 10 Verejný
20.01.2021 KT Bratislava 11:30 8 Verejný
20.01.2021 DDS Bratislava 12:00 10 Verejný
20.01.2021 SDS Bratislava 12:30 10 Verejný
20.01.2021 PaZ Dištančná metóda 13:00 5 Verejný
20.01.2021 Uv Dištančná metóda 13:00 9 Verejný
20.01.2021 Vkl Dištančná metóda 13:00 11 Verejný
20.01.2021 KT Dištančná metóda 13:00 3 Verejný