Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

15.10.2021 SDS Zvolen 11:00 25 Verejný
15.10.2021 DDS Zvolen 11:30 25 Verejný
16.10.2021 PaZ Košice 9:00 22 Verejný
16.10.2021 Uv Košice 9:30 22 Verejný
16.10.2021 Vkl Košice 10:00 25 Verejný
16.10.2021 KT Košice 10:30 25 Verejný
16.10.2021 SDS Košice 11:00 25 Verejný
16.10.2021 DDS Košice 11:30 25 Verejný
20.10.2021 PaZ Bratislava 10:00 10 Verejný
20.10.2021 Uv Bratislava 10:30 10 Verejný