Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

05.02.2021 Uv Dištančná metóda 09:00 11 Verejný
05.02.2021 Vkl Dištančná metóda 09:00 12 Verejný
05.02.2021 KT Dištančná metóda 09:00 12 Verejný
05.02.2021 SDS Dištančná metóda 09:00 25 Verejný
05.02.2021 DDS Dištančná metóda 9:00 25 Verejný
05.02.2021 PaZ Dištančná metóda 13:00 11 Verejný
05.02.2021 Uv Dištančná metóda 13:00 12 Verejný
05.02.2021 Vkl Dištančná metóda 13:00 12 Verejný
05.02.2021 KT Dištančná metóda 13:00 12 Verejný
05.02.2021 SDS Dištančná metóda 13:00 12 Verejný