Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

09.02.2022 DDS Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
09.02.2022 SDS Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
11.02.2022 PaZ Dištančná metóda 13:00 8 Verejný
11.02.2022 Uv Dištančná metóda 13:00 9 Verejný
11.02.2022 Vkl Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
11.02.2022 KT Dištančná metóda 13:00 9 Verejný
11.02.2022 SDS Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
11.02.2022 DDS Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
11.02.2022 PaZ Zvolen 9:00 25 Verejný
11.02.2022 Uv Zvolen 9:30 25 Verejný