Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

16.07.2022 DDS Košice 11:30 24 Verejný
16.07.2022 PaZ Košice 9:00 25 Verejný
20.07.2022 PaZ Bratislava 10:00 6 Verejný
20.07.2022 Uv Bratislava 10:30 10 Verejný
20.07.2022 Vkl Bratislava 11:00 10 Verejný
20.07.2022 KT Bratislava 11:30 6 Verejný
20.07.2022 DDS Bratislava 12:00 10 Verejný
20.07.2022 SDS Bratislava 12:30 9 Verejný
20.07.2022 PaZ Dištančná metóda 13:00 9 Verejný
20.07.2022 Uv Dištančná metóda 13:00 10 Verejný