Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

28.07.2023 DDS Dištančná metóda 09:00 8 Verejný
28.07.2023 SDS Dištančná metóda 09:00 8 Verejný
28.07.2023 PaZ Dištančná metóda 10:00 8 Verejný
28.07.2023 Uv Dištančná metóda 10:00 8 Verejný
28.07.2023 Vkl Dištančná metóda 10:00 8 Verejný
28.07.2023 KT Dištančná metóda 10:00 8 Verejný
28.07.2023 DDS Dištančná metóda 10:00 8 Verejný
28.07.2023 SDS Dištančná metóda 10:00 8 Verejný
28.07.2023 PaZ Dištančná metóda 11:00 8 Verejný
28.07.2023 Uv Dištančná metóda 11:00 8 Verejný
28.07.2023 Vkl Dištančná metóda 11:00 8 Verejný
28.07.2023 KT Dištančná metóda 11:00 8 Verejný
28.07.2023 DDS Dištančná metóda 11:00 8 Verejný
28.07.2023 SDS Dištančná metóda 11:00 8 Verejný
28.07.2023 PaZ Žilina 09:00 25 Verejný
28.07.2023 Uv Žilina 09:30 25 Verejný
28.07.2023 Vkl Žilina 10:00 25 Verejný
28.07.2023 KT Žilina 10:30 25 Verejný
28.07.2023 SDS Žilina 11:00 25 Verejný
28.07.2023 DDS Žilina 11:30 25 Verejný
29.07.2023 PaZ Dištančná metóda 09:00 4 Verejný
29.07.2023 Uv Dištančná metóda 09:00 4 Verejný
29.07.2023 Vkl Dištančná metóda 09:00 4 Verejný
29.07.2023 KT Dištančná metóda 09:00 4 Verejný
29.07.2023 DDS Dištančná metóda 09:00 4 Verejný