Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

22.07.2023 Vkl Dištančná metóda 11:00 4 Verejný
22.07.2023 KT Dištančná metóda 11:00 4 Verejný
22.07.2023 DDS Dištančná metóda 11:00 4 Verejný
22.07.2023 SDS Dištančná metóda 11:00 4 Verejný
24.07.2023 PaZ Dištančná metóda 17:00 4 Verejný
24.07.2023 Uv Dištančná metóda 17:00 4 Verejný
24.07.2023 Vkl Dištančná metóda 17:00 4 Verejný
24.07.2023 KT Dištančná metóda 17:00 4 Verejný
24.07.2023 DDS Dištančná metóda 17:00 4 Verejný
24.07.2023 SDS Dištančná metóda 17:00 4 Verejný
24.07.2023 PaZ Dištančná metóda 18:00 4 Verejný
24.07.2023 Uv Dištančná metóda 18:00 4 Verejný
24.07.2023 Vkl Dištančná metóda 18:00 4 Verejný
24.07.2023 KT Dištančná metóda 18:00 4 Verejný
24.07.2023 DDS Dištančná metóda 18:00 4 Verejný
24.07.2023 SDS Dištančná metóda 18:00 4 Verejný
25.07.2023 PaZ Dištančná metóda 17:00 4 Verejný
25.07.2023 Uv Dištančná metóda 17:00 4 Verejný
25.07.2023 Vkl Dištančná metóda 17:00 4 Verejný
25.07.2023 KT Dištančná metóda 17:00 4 Verejný
25.07.2023 DDS Dištančná metóda 17:00 4 Verejný
25.07.2023 SDS Dištančná metóda 17:00 4 Verejný
25.07.2023 PaZ Dištančná metóda 18:00 4 Verejný
25.07.2023 Uv Dištančná metóda 18:00 4 Verejný
25.07.2023 Vkl Dištančná metóda 18:00 4 Verejný