Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

24.06.2022 Vkl Žilina 10:00 25 Verejný
24.06.2022 KT Žilina 10:30 24 Verejný
24.06.2022 SDS Žilina 11:00 25 Verejný
24.06.2022 DDS Žilina 11:30 25 Verejný
29.06.2022 PaZ Bratislava 10:00 9 Verejný
29.06.2022 Uv Bratislava 10:30 10 Verejný
29.06.2022 Vkl Bratislava 11:00 10 Verejný
29.06.2022 KT Bratislava 11:30 10 Verejný
29.06.2022 DDS Bratislava 12:00 9 Verejný
29.06.2022 SDS Bratislava 12:30 9 Verejný