Termíny skúšok (Stredný stupeň)

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

21.11.2023 Vkl Dištančná metóda 17:00 4 Verejný Stredný stupeň
21.11.2023 KT Dištančná metóda 17:00 4 Verejný Stredný stupeň
21.11.2023 DDS Dištančná metóda 17:00 4 Verejný Stredný stupeň
21.11.2023 SDS Dištančná metóda 17:00 4 Verejný Stredný stupeň
21.11.2023 PaZ Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Stredný stupeň
21.11.2023 Uv Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Stredný stupeň
21.11.2023 Vkl Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Stredný stupeň
21.11.2023 KT Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Stredný stupeň
21.11.2023 DDS Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Stredný stupeň
21.11.2023 SDS Dištančná metóda 18:00 4 Verejný Stredný stupeň
22.11.2023 PaZ Bratislava 10:00 15 Verejný Stredný stupeň
22.11.2023 Uv Bratislava 10:30 15 Verejný Stredný stupeň
22.11.2023 Vkl Bratislava 11:00 15 Verejný Stredný stupeň
22.11.2023 KT Bratislava 11:30 15 Verejný Stredný stupeň
22.11.2023 DDS Bratislava 12:00 15 Verejný Stredný stupeň
22.11.2023 SDS Bratislava 12:30 15 Verejný Stredný stupeň
22.11.2023 PaZ Dištančná metóda 17:00 8 Verejný Stredný stupeň
22.11.2023 Uv Dištančná metóda 17:00 8 Verejný Stredný stupeň
22.11.2023 Vkl Dištančná metóda 17:00 8 Verejný Stredný stupeň
22.11.2023 KT Dištančná metóda 17:00 8 Verejný Stredný stupeň
22.11.2023 DDS Dištančná metóda 17:00 8 Verejný Stredný stupeň
22.11.2023 SDS Dištančná metóda 17:00 8 Verejný Stredný stupeň
22.11.2023 Vkl Dištančná metóda 18:00 8 Verejný Stredný stupeň
22.11.2023 KT Dištančná metóda 18:00 8 Verejný Stredný stupeň
22.11.2023 DDS Dištančná metóda 18:00 8 Verejný Stredný stupeň