Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

24.06.2022 SDS Dištančná metóda 9:00 10 Verejný
24.06.2022 DDS Dištančná metóda 9:00 10 Verejný
24.06.2022 PaZ Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
24.06.2022 Uv Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
24.06.2022 Vkl Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
24.06.2022 KT Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
24.06.2022 SDS Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
24.06.2022 DDS Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
24.06.2022 PaZ Žilina 9:00 24 Verejný
24.06.2022 Uv Žilina 9:30 25 Verejný