Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

11.02.2022 Vkl Zvolen 10:00 25 Verejný
11.02.2022 KT Zvolen 10:30 25 Verejný
11.02.2022 SDS Zvolen 11:00 25 Verejný
11.02.2022 DDS Zvolen 11:30 25 Verejný
12.02.2022 PaZ Košice 9:00 23 Verejný
12.02.2022 Uv Košice 9:30 24 Verejný
12.02.2022 Vkl Košice 10:00 25 Verejný
12.02.2022 KT Košice 10:30 20 Verejný
12.02.2022 SDS Košice 11:00 25 Verejný
12.02.2022 DDS Košice 11:30 25 Verejný