Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

24.02.2023 Vkl Žilina 10:00 24 Verejný
24.02.2023 KT Žilina 10:30 24 Verejný
24.02.2023 SDS Žilina 11:00 25 Verejný
24.02.2023 DDS Žilina 11:30 25 Verejný
24.02.2023 PaZ Dištančná metóda 9:00 10 Verejný
24.02.2023 Uv Dištančná metóda 9:00 9 Verejný
24.02.2023 Vkl Dištančná metóda 9:00 10 Verejný
24.02.2023 KT Dištančná metóda 9:00 10 Verejný
24.02.2023 SDS Dištančná metóda 9:00 9 Verejný
24.02.2023 DDS Dištančná metóda 9:00 9 Verejný