Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

15.10.2021 PaZ Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
15.10.2021 Uv Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
15.10.2021 Vkl Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
15.10.2021 KT Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
15.10.2021 SDS Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
15.10.2021 DDS Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
15.10.2021 PaZ Zvolen 9:00 24 Verejný
15.10.2021 Uv Zvolen 9:30 25 Verejný
15.10.2021 Vkl Zvolen 10:00 25 Verejný
15.10.2021 KT Zvolen 10:30 23 Verejný