Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

30.04.2021 Vkl Dištančná metóda 9:00 9 Verejný
30.04.2021 KT Dištančná metóda 9:00 10 Verejný
30.04.2021 SDS Dištančná metóda 9:00 10 Verejný
30.04.2021 DDS Dištančná metóda 9:00 10 Verejný
30.04.2021 PaZ Dištančná metóda 13:00 7 Verejný
30.04.2021 Uv Dištančná metóda 13:00 9 Verejný
30.04.2021 Vkl Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
30.04.2021 KT Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
30.04.2021 SDS Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
30.04.2021 DDS Dištančná metóda 13:00 10 Verejný