Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

05.04.2023 DDS Bratislava 12:00 10 Verejný
05.04.2023 SDS Bratislava 12:30 9 Verejný
05.04.2023 PaZ Dištančná metóda 13:00 0 Verejný
05.04.2023 Uv Dištančná metóda 13:00 7 Verejný
05.04.2023 Vkl Dištančná metóda 13:00 9 Verejný
05.04.2023 KT Dištančná metóda 13:00 6 Verejný
05.04.2023 DDS Dištančná metóda 13:00 5 Verejný
05.04.2023 SDS Dištančná metóda 13:00 5 Verejný