Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

27.01.2021 KT Dištančná metóda 13:00 11 Verejný
27.01.2021 DDS Dištančná metóda 13:00 11 Verejný
27.01.2021 SDS Dištančná metóda 13:00 8 Verejný
28.01.2021 PaZ Poprad 09:00 24 Verejný
28.01.2021 Uv Poprad 09:30 24 Verejný
28.01.2021 Vkl Poprad 10:00 24 Verejný
28.01.2021 KT Poprad 10:30 25 Verejný
28.01.2021 DDS Poprad 11:00 25 Verejný
28.01.2021 SDS Poprad 11:30 25 Verejný
29.01.2021 PaZ Žilina 09:00 24 Verejný