Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

28.04.2021 PaZ Dištančná metóda 13:00 8 Verejný
28.04.2021 Uv Dištančná metóda 13:00 9 Verejný
28.04.2021 Vkl Dištančná metóda 13:00 9 Verejný
28.04.2021 KT Dištančná metóda 13:00 7 Verejný
28.04.2021 DDS Dištančná metóda 13:00 8 Verejný
28.04.2021 SDS Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
29.04.2021 PaZ Poprad 9:00 22 Verejný
29.04.2021 Uv Poprad 9:30 21 Verejný
29.04.2021 Vkl Poprad 10:00 25 Verejný
29.04.2021 KT Poprad 10:30 23 Verejný