Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

22.01.2021 Vkl Dištančná metóda 13:00 11 Verejný
22.01.2021 KT Dištančná metóda 13:00 11 Verejný
22.01.2021 DDS Dištančná metóda 13:00 12 Verejný
22.01.2021 SDS Dištančná metóda 13:00 12 Verejný
27.01.2021 PaZ Bratislava 10:00 9 Verejný
27.01.2021 Uv Bratislava 10:30 10 Verejný
27.01.2021 Vkl Bratislava 11:00 9 Verejný
27.01.2021 KT Bratislava 11:30 6 Verejný
27.01.2021 DDS Bratislava 12:00 10 Verejný
27.01.2021 SDS Bratislava 12:30 10 Verejný