Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

02.12.2022 Vkl Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
02.12.2022 KT Dištančná metóda 13:00 7 Verejný
02.12.2022 SDS Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
02.12.2022 DDS Dištančná metóda 13:00 9 Verejný
07.12.2022 PaZ Bratislava 10:00 5 Verejný
07.12.2022 Uv Bratislava 10:30 7 Verejný
07.12.2022 Vkl Bratislava 11:00 8 Verejný
07.12.2022 KT Bratislava 11:30 6 Verejný
07.12.2022 DDS Bratislava 12:00 10 Verejný
07.12.2022 SDS Bratislava 12:30 8 Verejný