Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

06.07.2022 Vkl Dištančná metóda 13:00 9 Verejný
06.07.2022 KT Dištančná metóda 13:00 8 Verejný
06.07.2022 DDS Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
06.07.2022 SDS Dištančná metóda 13:00 9 Verejný
08.07.2022 PaZ Dištančná metóda 9:00 5 Verejný
08.07.2022 Uv Dištančná metóda 9:00 7 Verejný
08.07.2022 Vkl Dištančná metóda 9:00 9 Verejný
08.07.2022 KT Dištančná metóda 9:00 6 Verejný
08.07.2022 SDS Dištančná metóda 9:00 8 Verejný
08.07.2022 DDS Dištančná metóda 9:00 8 Verejný