Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

01.07.2022 SDS Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
01.07.2022 DDS Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
06.07.2022 PaZ Bratislava 10:00 5 Verejný
06.07.2022 Uv Bratislava 10:30 9 Verejný
06.07.2022 Vkl Bratislava 11:00 9 Verejný
06.07.2022 KT Bratislava 11:30 8 Verejný
06.07.2022 DDS Bratislava 12:00 9 Verejný
06.07.2022 SDS Bratislava 12:30 10 Verejný
06.07.2022 PaZ Dištančná metóda 13:00 7 Verejný
06.07.2022 Uv Dištančná metóda 13:00 6 Verejný