Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

24.03.2023 SDS Dištančná metóda 13:00 2 Verejný
24.03.2023 DDS Dištančná metóda 13:00 0 Verejný
29.03.2023 PaZ Bratislava 10:00 0 Verejný
29.03.2023 Uv Bratislava 10:30 1 Verejný
29.03.2023 Vkl Bratislava 11:00 8 Verejný
29.03.2023 KT Bratislava 11:30 5 Verejný
29.03.2023 DDS Bratislava 12:00 1 Verejný
29.03.2023 SDS Bratislava 12:30 3 Verejný
29.03.2023 PaZ Dištančná metóda 13:00 0 Verejný
29.03.2023 Uv Dištančná metóda 13:00 4 Verejný