Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

29.09.2021 DDS Dištančná metóda 13:00 3 Verejný
29.09.2021 SDS Dištančná metóda 13:00 0 Verejný
30.09.2021 PaZ Poprad 9:00 23 Verejný
30.09.2021 Uv Poprad 9:30 21 Verejný
30.09.2021 Vkl Poprad 10:00 25 Verejný
30.09.2021 KT Poprad 10:30 24 Verejný
30.09.2021 SDS Poprad 11:00 24 Verejný
30.09.2021 DDS Poprad 11:30 25 Verejný
01.10.2021 PaZ Dištančná metóda 13:00 5 Verejný
01.10.2021 Uv Dištančná metóda 13:00 6 Verejný