Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

20.01.2021 DDS Dištančná metóda 13:00 9 Verejný
20.01.2021 SDS Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
22.01.2021 PaZ Dištančná metóda 09:00 7 Verejný
22.01.2021 Uv Dištančná metóda 09:00 8 Verejný
22.01.2021 Vkl Dištančná metóda 09:00 12 Verejný
22.01.2021 KT Dištančná metóda 09:00 11 Verejný
22.01.2021 DDS Dištančná metóda 09:00 11 Verejný
22.01.2021 SDS Dištančná metóda 09:00 11 Verejný
22.01.2021 PaZ Dištančná metóda 13:00 12 Verejný
22.01.2021 Uv Dištančná metóda 13:00 8 Verejný