Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

30.11.2022 DDS Dištančná metóda 13:00 9 Verejný
30.11.2022 SDS Dištančná metóda 13:00 7 Verejný
02.12.2022 PaZ Dištančná metóda 9:00 3 Verejný
02.12.2022 Uv Dištančná metóda 9:00 9 Verejný
02.12.2022 Vkl Dištančná metóda 9:00 9 Verejný
02.12.2022 KT Dištančná metóda 9:00 8 Verejný
02.12.2022 SDS Dištančná metóda 9:00 10 Verejný
02.12.2022 DDS Dištančná metóda 9:00 10 Verejný
02.12.2022 PaZ Dištančná metóda 13:00 6 Verejný
02.12.2022 Uv Dištančná metóda 13:00 8 Verejný