Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

18.06.2022 Vkl Košice 10:00 25 Verejný
18.06.2022 KT Košice 10:30 25 Verejný
18.06.2022 SDS Košice 11:00 25 Verejný
18.06.2022 DDS Košice 11:30 25 Verejný
22.06.2022 PaZ Bratislava 10:00 10 Verejný
22.06.2022 Uv Bratislava 10:30 10 Verejný
22.06.2022 Vkl Bratislava 11:00 10 Verejný
22.06.2022 KT Bratislava 11:30 10 Verejný
22.06.2022 DDS Bratislava 12:00 10 Verejný
22.06.2022 SDS Bratislava 12:30 10 Verejný