Termíny skúšok

Pre prihlásenie sa na termín Odbornej skúšky je potrebné prihlásenie sa do vytvoreného resp. existujúceho Účtu.

22.07.2022 PaZ Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
22.07.2022 Uv Dištančná metóda 13:00 9 Verejný
22.07.2022 Vkl Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
22.07.2022 KT Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
22.07.2022 SDS Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
22.07.2022 DDS Dištančná metóda 13:00 10 Verejný
27.07.2022 PaZ Bratislava 10:00 5 Verejný
27.07.2022 Uv Bratislava 10:30 6 Verejný
27.07.2022 Vkl Bratislava 11:00 9 Verejný
27.07.2022 KT Bratislava 11:30 9 Verejný